COURSE

OPEN WATER DIVER

Duration

3 days

Litmit depth

18 meters

Min age

10 years old

Theory

Online

Instructor

one by one

Boat dive

04 times

Kết quả sau khóa học

- Cấp chứng chỉ lặn biển có giá trị Quốc Tế của các Hiệp Hội Lặn Chuyên Nghiệp : OPEN WATER DIVER

- Được tham gia các tour lặn tự do với sự giám sát của Huấn Luyện Viên

- Kỹ năng thực hành :

    + Sử dụng thành thạo các thiết bị lặn chuyên dụng

    + Kỹ thuật lặn sâu

    + Sử dụng ký hiệu dưới nước

    + Cách xử lý các tình huống khẩn cấp gặp phải trong quá trình lặn

Itinerary

  -Ngày 1 : Lý thuyết

  Sáng : Lý thuyết về lặn biển (tại văn phòng)

  Chiều : thực hành tại hồ bơi

  -Ngày 2 : Lặn tại Hòn Mun (2 ca lặn)

    Xe đón / trả tại khách sạn , lặn 2 lần tại Hòn Mun có Huấn Luyện Viên đi kèm , bữa trưa trên tàu.

  - Ngày 3 : Lặn tại Hòn Mun (2 ca lặn)

    Xe đón / trả tại khách sạn , lặn 2 lần tại Hòn Mun có Huấn Luyện Viên đi kèm , bữa trưa trên tàu.

    - Tổng kết khóa học ,Cấp giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học OPEN WATER DIVER ,chờ ngày để cấp Chứng Chỉ.

Price & Condition

Đăng ký 1 học viên : 8.000.000 / học viên

Đăng ký 2 học viên cùng 1 lần : 7.500.000 / học viên